Strona główna

Przedstawiciele OIRP w Olsztynie na VII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych

W dniach 10-13 maja 2018 r. odbyła się we Wrocławiu VII Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych. Znaczenie Konferencji podkreślił udział licznych gości i prelegentów, w tym: Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Macieja Bobrowicza, Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekana OIRP we Wrocławiu Pana Leszka Korczaka, Wicedziekana OIRP we Wrocławiu, redaktora niedawno opublikowanego Komentarza do ustawy o radcach prawnych Pana Tomasza Schefflera, Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Kol. Krzysztofa Góreckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Pana Jarosława Sobutki, Przewodniczącego Wydziału VI Izby Karnej Sądu Najwyższego Pana Sędziego Andrzeja Siuchnińskiego, Naczelnika Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Beaty Sawickiej-Felczak.

W Konferencji wzięło udział ponad 250 osób – rzeczników i sędziów sądów dyscyplinarnych z całej Polski oraz członków Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP. Izba Olsztyńska była reprezentowana przez wspomnianego wyżej Przewodniczącego WSD Krzysztofa Góreckiego, Przewodniczącą OSD w Olsztynie Lucynę Duraj-Górecką, Sędziów OSD: Małgorzatę Bieniek, Annę Bylińską, Katarzynę Godlewską, Kamilę Warcabę, Rzecznika Dyscyplinarnego Marię Łabę i Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Leszka Bylińskiego.

Podczas Konferencji podjęto próbę oceny aktualnego Kodeksu Etyki Rady Prawnego, omówiono zagadnienia związane z jego stosowaniem w praktyce sędziów i rzeczników, formułowano postulaty zmian niektórych zapisów,  a także poruszono niezwykle istotne kwestie relacji pomiędzy etyką ogólną a etyką prawniczą  i dylematów, które w związku z tym mogą się pojawić w życiu zawodowym i prywatnym radcy prawnego.

Wybrane zagadnienia z zakresu procedury karnej w kontekście naszego postępowania dyscyplinarnego omówiła Pani Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie dr hab. Krystyna Szczechowicz, zaś Pan Sędzia SN Andrzej Siuchniński przedstawił tematykę przekroczenia wolności słowa i pisma w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Uczestnikom Konferencji zaprezentowano także nowy portal orzecznictwa dyscyplinarnego, dostępny na stronie  wsd.kirp.pl. Zostały tam zamieszczone najnowsze orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich, orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, a także  związane z tą tematyką stanowiska Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu oraz opinie  OBSIL-u.

W sobotę po południu mogliśmy podziwiać urodę Wrocławia podczas rejsu po Odrze. Gościnna jak zawsze Izba Wrocławska dostarczyła nam także innych atrakcji – dwie nasze koleżanki miały szczęście podczas losowania atrakcyjnych nagród, które tradycyjnie odbywa się ostatniego dnia obrad.

 

 

r.pr. Małgorzata Bieniek

Zapraszamy do Galerii:Przedstawiciele OIRP w Olsztynie na VII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych