Strona główna

Prośba o przedstawienie propozycji zmian w tzw. ustawie pakietowej w celu ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej

W związku z pracami prowadzonymi przez powołany przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, w których bierze udział także Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji zmian bądź nowych rozwiązań prawnych, które mogłyby zostać ujęte w tzw. ustawie pakietowej w celu ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej. Chodzi tu o takie rozwiązania, które są potrzebne lub będą korzystne z punktu widzenia wykonywania zawodu radcy prawnego. Propozycje uprzejmie proszę kierować na adres mailowy: kirp@kirp.pl w terminie do 15 lipca br.