Dla radców Strona główna

Prośba o nadsyłanie tematów na szkolenia OIRP w Olsztynie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do radców prawnych naszej Izby o sformułowanie i nadsyłanie propozycji tematów szkoleń.
Szkolenia z zaproponowanych zagadnień zorganizowałaby OIRP w Olsztynie w cyklu szkoleń sobotnich w II połowie 2016 r.

Propozycje szkoleń proszę przesyłać mailowo do 20 lipca 2016 r. na adres biuro@oirp.olsztyn.pl

Dziekan OIRP
/-/Michał Korwek