Dla radców Strona główna

Prawnicza konferencja międzynarodowa – Olsztyn 07-10 września 2017 r.

W dniach 07-10 września 2017 r. w Olsztynie została zorganizowana konferencja pod tytułem: „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”.
Jej organizatorami byli:

– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie oraz

– Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli

Temat konferencji nie był przypadkowy. Nadchodzące od maja 2018 r. zmiany nałożone tym rozporządzeniem w zakresie obowiązków przetwarzania i ochrony danych osobowych sprawią wielu podmiotom duże problemy. Wdrażanie procedur zgodności musi bowiem opierać się między innymi na współpracy prawników z działami IT w firmach. Stąd do udziału w konferencji zaproszono nie tylko prawników, ale także informatyków oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w uznanych przedsiębiorstwach. Tematyka szkoleń zainteresowała blisko 80  radców prawnych, adwokatów,  administratorów danych osobowych, osoby zajmujące się compliance, a także przedsiębiorców z różnych zakątków naszego kraju jak również  z zagranicy. Wszystko to sprawiło, że Olsztyn stał się pierwszym miejscem w Polsce, w którym tak ważny dla prawników i dla biznesu temat był przedmiotem szerokiej europejskiej dyskusji. Konferencja była zorganizowana z symultanicznym tłumaczeniem, aby każda osoba, która chciała wziąć w niej udział miała możliwość pełnego wykorzystania jej potencjału.

Konferencję otworzyła Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska, która przywitała uczestników oraz przedstawiła cel jaki przyświecał organizacji konferencji. Kolejno głos zabrała Prezydent AEA-EAL Maria Ślązak, informując o działalności tej organizacji i tematyce spotkania. Następnie w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych uczestników powitał Wiceprezes Michał Korwek, życząc szerokiej dyskusji i udanej konferencji.

Spośród prelegentów zagranicznych swoje wystąpienia przedstawili:

– Ian Mitchell QC (Szkocja)– przewodniczący grupy roboczej CCBE ds. inwigilacji elektronicznej

– Peter Homoki (Węgry) – przewodniczący komisji Nowych Technologii CCBE

– Susan Ning (Chiny) – partner w kancelarii King & Wood Mallesons z siedzibą w Pekinie

 

Szczególnie udział w szkoleniu mec. Susan Ning był dla tej konferencji dużym wyróżnieniem, albowiem Olsztyn nigdy wcześniej nie gościł tak uznanego w świecie prawnika, który chciał podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie zasad ochrony danych osobowych na gruncie ich wymiany z innymi jurysdykcjami (UE i USA). Mec. Susan Ning w roku 2016 r. została uznana za jedną z czołowych kobiet prawników w Chinach.

 

Na uwagę zasługują też ciekawie przygotowane wystąpienia polskich prelegentów. Wśród nich byli:

– przedstawiciel GIODO Olga Zabolewicz (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – konsekwencje dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających.)

– prof. dr hab. Przemysław Polański (Privacy by Design)

– dr Marlena Sakowska-Baryła (Podstawy przetwarzania danych przez podmioty publiczne na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.)

– mec. Manana Topolewska (Wpływ RODO na procesy biznesowe w firmie)

– mec. dr Dominik Lubasz i mec Witold Chomiczewski (Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

– mec. Anna Kaczyńska (Zmiany w zakresie obowiązków administratorów danych po wejściu w życie nowych uregulowań GDPR.)

 

Okręgowa Izby Radców Prawnych w Olsztynie zapewniła także  uczestnikom bogaty program poza konferencyjny. Goszcząc bowiem tak wiele osób z Polski, Europy i Chin obowiązkiem organizatorów było również pokazanie walorów regionu Warmii. Stąd jedną z atrakcji było zwiedzanie olsztyńskiego Aresztu Śledczego i Starówki, a także wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego i zwiedzanie Zamku Biskupów Warmińskich, z kolacją w podziemiach zamkowych usytuowanych w Hotelu Krasicki. Natomiast po trudach szkoleniowych zorganizowana była uroczysta kolacja z dyskoteką w restauracji „Przystań” w Olsztynie, na której swoją obecnością zaszczycili nas także członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Konferencja w Olsztynie była prawdopodobnie jedną z pierwszych o międzynarodowym charakterze w Polsce w temacie ochrony danych osobowych, a zadowolenie uczestników tylko nas utwierdziło o konieczności podejmowania dalszych prób organizowania tak dużych i ważnych spotkań, ponieważ oprócz wartości naukowej, wartością dodaną jest zawsze możliwość integracji środowiska prawniczego oraz możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych.

Konferencja odbywała się pod patronatem:

– Krajowej Izby Radców Prawnych

– Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

– Wydawnictwa Prawniczego CH Beck

– Dziennika „Rzeczpospolita”

– ABI Expert – kwartalnika poświęconego problematyce ochrony danych osobowych

– Telewizji Polskiej – TVP3 Olsztyn

Upominki dla uczestników przygotowała OIRP w Olsztynie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydawnictwo Prawnicze CH Beck.

 

Radca prawny Daniel Janik – członek Komisji Zagranicznej OIRP w Olsztynie.

Zapraszamy do Galerii:Prawnicza konferencja międzynarodowa – Olsztyn 7-10 września 2017 r.