Oferty pracy

Radca prawny poszukuje zastępstwa (aplikanta)

Zwracam się uprzejmie z prośbą o zastąpienie mnie na rozprawie dnia 22 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00, przed Sądem Okręgowym w Płocku, II Wydział Karny...