Dla radców Strona główna

Posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Podczas posiedzenia przedstawiciele 13 samorządów jednomyślnie podjęto uchwałę w przedmiocie zmian ustaw dotyczących sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego.

Do pobrania:

Uchwala Nr 1_2017 Warmińsko_Mazurskiego Forum Zawodow Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 1017 r.

Następnie ponownie wybrano Katarzynę Skrodzką-Sadowską reprezentująca Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Olsztynie na przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego na okres od 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

Do pobrania:

Uchwala Nr 2_2017 Warminsko_Mazurskiego Forum Zawodow Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 2017 r.

Ponadto uczestnicy posiedzenia podjęli dyskusje dotycząca wzajemnej wymiany informacji o działalności i problemach poszczególnych samorządów oraz organizacji w przyszłości wspólnej konferencji dot. samorządów zaufania publicznego.

Lista uczestników spotkania :

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie

 

Wicedziekan Michał Korwek

 

Podziękowanie dla OIRP w Olsztynie