Dla radców Strona główna

Pomoc obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

Na podstawie rozporządzenia MS z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015.920), OIRP w Olsztynie zobowiązana jest przekazać  do sądów rejonowych listę radców prawnych uprawnionych do obron karnych, którzy będą pełnić dyżury jako obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (sądy 24 godzinne) w  roku 2024.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy  o wskazanie, w których dniach w  roku 2024 są  Państwo gotowi pełnić dyżur (telefoniczny) jako obrońcy w postępowaniach przyspieszonych, zwrotną pocztą na adres: biuro@oirp.olsztyn.pl

Zgłoszenia do dnia 28 listopada 2023 r.

Potrzebne dane:

Nazwisko i imię:

Adres o doręczeń:

Numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z adwokatem lub radcą prawnym pełniącym dyżur :

Adres mailowy:

Okres pełnienia dyżuru, daty i godziny