Strona główna

Pomoc obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

Na podstawie rozporządzenia MS z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2020.1681), OIRP w Olsztynie powinna  przesłać do Sądu Rejonowego w Szczytnie listę radców prawnych uprawnionych do obron karnych, którzy będą pełnić dyżury jako obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (sądy 24 godzinne) w  roku 2022.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy  o wskazanie, w których dniach w  roku 2022 są  Państwo gotowi pełnić dyżur (telefoniczny) jako obrońcy w postępowaniach przyspieszonych, zwrotną pocztą na adres: biuro@oirp.olsztyn.pl

Zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2021 r.

 

Potrzebne dane:

Nazwisko i imię:

Adres o doręczeń:

Numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z adwokatem lub radcą prawnym pełniącym dyżur :

Numer Faxu:

Adres mailowy:

Okres pełnienia dyżuru, daty i godziny