Ogłoszenia Strona główna

Polski Ład – poradnik dla radców prawnych i przedsiębiorców

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował dwa fachowe poradniki – jeden dla radców prawnych, a drugi dla przedsiębiorców – dotyczące najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą o Polskim Ładzie. Opracowania przygotowane przez ekspertów z zakresu prawa podatkowego w przystępny i usystematyzowany sposób przedstawiają rodzaj i zakres zmian i stanowić mogą kompendium przydatnej wiedzy dla każdego przedsiębiorcy w Polsce.

 Regulacje wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwaną Polskim Ładem, wchodzą w życie w większości od 1 stycznia 2022 r. W obu poradnikach OBSiL omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w zasadach opodatkowania w odniesieniu do konkretnych form zatrudnienia.

Nadchodząca rewolucja podatkowa dotknie każdą grupę zawodową, również radców prawnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, radca wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Poradnik przedstawia nadchodzące zmiany opodatkowania z podziałem na wskazane formy wykonywania zawodu radcy prawnego.

Ustawa wprowadzająca Polski Ład zapisana jest na 277 stronach. Znajdujące się w niej przepisy dotyczą w zasadzie każdego przedsiębiorcy w Polsce. Przykładowo, jedną z kwestii przedstawionych w  poradniku dla przedsiębiorców jest brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zarówno z perspektywy osoby zatrudnionej na umowę o pracę, przedsiębiorcy rozliczającego się dotąd według skali podatkowej, na zasadach ryczałtu czy z zastosowaniem podatku liniowego. W poradniku odniesiono się również do kwestii dotyczącej tzw. ulgi dla klasy średniej, nowych stawek ryczałtu, likwidacji karty podatkowej, czy sprzedaży poleasingowego samochodu. Omówiony został również temat abolicji podatkowej, ulgi dla tzw. dużych rodzin, czy dla przedsiębiorczych emerytów.

Nowy Ład to duża zmiana w polskim systemie podatkowym. To nie tylko zmiany w zakresie nowej podstawy określenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, brak możliwości obniżenia podatku o wysokość tej składki czy uzależnienie wysokości obciążenia stawką od formy opodatkowania działalności podatnika. Do wejścia w życie no­wych przepisów pozostało niewiele czasu, dlatego warto już dzisiaj zapoznać się z opracowaniami OBSiL.

 

W załączeniu:

Polski Ład_Poradnik dla radców prawnych
Polski Ład_Poradnik dla przedsiębiorców

Załączniki do pobrania