12 sierpnia 2020 r. Psychologiczne aspekty działalności radcy prawnego – prof. dr hab. Anita Frankowiak

 

19 września 2020 r. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – kluczowe zmiany z perspektywy obowiązków zamawiających i wykonawców. Tryb podstawowy w trzech wariantach. Zasady tworzenia umów w zamówieniach publicznych.- r.pr. Łukasz Mackiewicz

 

7 listopada 2020 r.-Dochodzenie wierzytelności od dłużnika w restrukturyzacji-wybrane problemy praktyczne związane ze spisem wierzytelności oraz wszczęciem i prowadzeniem postępowań sądowych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego  – SSR Joanna Bury

 

19-21 listopada 2020 r.

Postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych.

Mrągowo – jesienne szkolenie wyjazdowe:

       – postępowanie cywilne,

       – postępowanie administracyjne,

       – szkolenie miękkie z tematyki wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

28 listopada 2020 r. Kary umowne – SSO Agnieszka Żegarska

  

Grudzień 2020 r. Wykonywanie zobowiązań w praktyce obrotu gospodarczego.

 

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska