Dla radców Strona główna

Pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do radców prawnych

Szanowni Państwo,

Publikujemy skan pisma Inspektora Informacji Finansowej z dnia 15.04.2022 r. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się.

Przypominamy Państwu, że radcowie prawni należą do kategorii instytucji obowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 593 ze zm.). 

Pismo GIIF do radców prawnych (15.04.22)