Publikujemy pismo dotyczące ankiety nt. wykorzystywania przez prawników narzędzi elektronicznych w postępowaniach sądowych przygotowanej przez Komisję Europejską wspólnie z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE.

2019 11 27. Pismo ws. ankiety Komisji Europejskiej i CCBE