Aktualności

Zmarł Wicedziekan Lech Ciarkowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wicedziekana Lecha Ciarkowskiego długoletniego i szanowanego radcy prawnego. Był osobą cenioną, sympatyczną...