Dla radców Strona główna

Otwarcie zgłoszeń do III tury – międzynarodowy program edukacyjny ERA – „EU litigation for lawyers” w Trewirze/Luksemburgu 12-13.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, ogłaszamy kolejny nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law. Proceeding before the Court of Justice of the EU – CJEU, visit to the CJEU”) w Trewirze i Luksemburgu.

 

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 12-13 lutego 2020 r. – z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych na to seminarium dostępne są trzy miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 18 listopada 2019 r. do godz. 24.00). Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania – losowanie planuje się przeprowadzić najpóźniej pod koniec listopada br. 

 

Proszę mieć na uwadze, że rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium w poprzednich terminach, będą brane pod uwagę podczas naboru na kolejne seminaria 12–13.02.2020 r. oraz 1–2.04.2020 r.

 

Udział w programie wiąże się z opłatą z tytułu uczestnictwa w wysokości 240 euro ponoszoną przez uczestnika, która jest niższa niż opłata standardowa. Jednocześnie uczestnik otrzyma dofinansowanie m.in. kosztów podróży (do 350 euro) i noclegu zgodnie z zasadami określonymi przez ERA. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Językiem seminariów jest język angielski.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/nabor-do-miedzynarodowego-programu-edukacyjnego-dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-eu-litigation-for-lawyers-w-trewirze/

 

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej KIRP oraz bezpośrednio pod następującym linkiem: http://era.badanie.net/ do poniedziałku 18.11.2019 r. do godz. 24.00.

 

Z kolei informacja o seminarium na stronie ERA dostępna jest również tutaj: http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/index.html

 

Program i zasady uczestnictwa. Seminarium ERA 12-13.02.2020 r.

Z poważaniem

Maria Napiontek

 

Specjalista/oficer informacyjny

Komisja Zagraniczna

Komisja Praw Człowieka