Bez kategorii Dla radców Strona główna

Otwarcie zgłoszeń do II tury – międzynarodowy program edukacyjny ERA – „EU litigation for lawyers” w Trewirze/Luksemburgu

Szanowni Państwo,

w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, ogłaszamy kolejny nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law. Proceeding before the Court of Justice of the EU – CJEU, visit to the CJEU”) w Trewirze i Luksemburgu.

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 9-10 października 2019 r. – z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych na to seminarium dostępne są trzy miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 24 czerwca 2019 r. do godz. 24.00). Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania – losowanie planuje się przeprowadzić najpóźniej na początku lipca br. 

Proszę mieć na uwadze, że rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 3–4 kwietnia 2019 r. będą brane pod uwagę podczas naboru na kolejne seminaria (9–10.10.2019 r.; 12–13.02.2020 r.; 1–2.04.2020 r.).

Udział w programie wiąże się z opłatą z tytułu uczestnictwa w wysokości 240 euro ponoszoną przez uczestnika, która jest niższa niż opłata standardowa. Jednocześnie uczestnik otrzyma dofinansowanie m.in. kosztów podróży (do 350 euro) i noclegu zgodnie z zasadami określonymi przez ERA. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Językiem seminariów jest język angielski.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej KIRP: http://kirp.pl/dwudniowe-seminaria-akademii-prawa-europejskiego-era-nt-postepowan-przed-organami-ue-w-trewirze-i-luksemburgu/

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej KIRP oraz bezpośrednio pod następującym linkiem: http://era.badanie.net/ do poniedziałku 24.06.2019 r. do godz. 24.00.

Z kolei informacja o seminarium na stronie ERA dostępna jest również tutaj: http://www.era-comm.eu/EU_litigation_for_Lawyers/index.html

W załączeniu pozwalam sobie przekazać także szczegółowy program seminarium wraz z warunkami finasowania.

Do pobrania: Program seminarium i warunki uczestnictwa. ERA

Maria Napiontek

Specjalista/oficer informacyjny

Komisja Zagraniczna

Komisja Praw Człowieka

Krajowa Izba Radców Prawnych