Dla radców Strona główna

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami Urząd Patentowy RP UPRP:0005038

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością prowadzenia przez radców prawnych, postępowań przed Urzędem Patentowym RP w zakresie objęcia ochroną znaków towarowych, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym ostrzeżeniem.

Jednocześnie informujemy, iż uległ zmianie formularz zgłoszeniowy do znaku towarowego, zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem.

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub faktu…

Formularz Zgłoszeniowy ZT-1