Ogłoszenia Strona główna

Opinia Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w sprawie doręczeń elektronicznych

Publikujemy opinię Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” autorstwa adwokat Kamilli Kasprzak w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899), który wpłynął do Sejmu dnia 15 stycznia 2021 roku. Opinia koncentruje się na tych zmianach, które są istotne z punktu widzenia pracy profesjonalnego pełnomocnika, m.in. dot. doręczeń elektronicznych.

Z treścią opinii można zapoznać się także na stronie internetowej Stowarzyszenia (klik!).

opinia-prawna-do-projektu-899