Dla radców Strona główna Szkolenia

OKRES SZKOLENIOWY 2018-2020 – INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że 31 grudnia 2020 r. kończy się kolejny cykl szkoleniowy dla radców prawnych. Pomimo okresu wakacyjnego zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z samokształcenia na platformie e-learningowej oraz zdobywania wiedzy i punktów szkoleniowych.

Zaświadczenia z odbytych szkoleń poza naszą Izbą prosimy przesyłać na bieżąco do biura Izby, celem naliczenia punktów.

Ilość punktów, które Państwo posiadacie w bieżącym cyklu szkoleniowym można sprawdzić samodzielnie, logując się do extranetu – dostępnego w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej naszej Izby.

W chwili obecnej na platformie e-learningowej Krajowej Izby Radców Prawnych dostępne są następujące szkolenia dla radców prawnych:

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – sędzia Andrzej Kurzych (18 pkt.)
 2. Zmiany w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych – dr hab. Piotr Rylski (7pkt.)
 3. Nowe obowiązki zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. – dr hab. Piotr Rylski (9 pkt.)
 4. Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy – sędzia Andrzej Kurzych (8 pkt.)
 5. Prawo do zasiłku chorobowego – sędzia Andrzej Kurzych (10 pkt.)
 6. Przepisy ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę – sędzia Andrzej Kurzych (9 pkt.)
 7. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – r.pr. Agata Bzdyń (5 pkt.)
 8. Ceny transferowe na gruncie nowych przepisów – Michał Latkowski (9 pkt.)
 9. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową – dr Michał Wilk (6 pkt.)
 10. Raportowanie schematów podatkowych – obowiązki radców prawnych – dr Michał Wilk (8 pkt.)
 11. Postępowanie podatkowe w dobie pandemii  COVID-19 – dr Marek Maliński (3 pkt.)
 12. Sprzedaż usług prawniczych – prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (6 pkt.)
 13. LinkedIn i social media dla radców prawnych – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
 14. Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji – Hanna Grendel-Wielisiej (6 pkt.)
 15. Prawo wodne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (10 pkt.)
 16. Kodeks postępowania administracyjnego – r.pr. Piotr Grodzki (10 pkt.)
 17. Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (21 pkt.)
 18. Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika – sędzia Dariusz Kala (6 pkt.)
 19. Gospodarka nieruchomościami – r.pr. Piotr Grodzki (7 pkt.)
 20. PPP, w tym koncesje: wprowadzenie, przepisy ustawy o umowie koncesji, podatki, duże zmiany prawne – dr Marcin Jędrasik (9 pkt.)
 21. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego – r.pr. Marek Maliński (8 pkt.)
 22. RODO dla radców prawnych – r.pr. Maciej Gawroński (17 pkt.)
 23. Pierwsza rozmowa z klientem – r.pr. Sławomir W. Ciupa (6 pkt.)
 24. Wybór modelu praktyki zawodowej radcy prawnego – r.pr. Sławomir W. Ciupa (8 pkt.)
 25. Obrońca i pełnomocnik w kontradyktoryjno-inkwizycyjnym procesie karnym – sędzia Dariusz Kala (11 pkt.)
 26. Komunikacja Radcy Prawnego z klientem – dr Leszek Mellibruda (10 pkt.)
 27. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego – dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak (4 pkt.)
 28. Ochrona konsumentów w prawie o żywności – dr Michał Rudy (8 pkt.)
 29. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. i 2017 r. – r. pr. Marek Maliński (6 pkt.)
 30. Nowe regulacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i działalności leczniczej – dr Maciej Dercz (14 pkt.)
 31. Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych – dr Marek Gnusowski (6 pkt.)
 32. Jak działać w mediach społecznościowych – poradnik dla prawników – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
 33. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
 34. Etyka i zasada deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
 35. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz (8 pkt.)
 36. Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – r. pr. Karolina Kędziora (6 pkt.)

 

Życząc udanych wakacji, zapraszam w czasie wolnym do korzystania ze szkoleń proponowanych przez KIRP!!!

A we wrześniu ruszamy ze szkoleniami Izbowymi – na pewno będą to szkolenia on-line, a jeśli sytuacja epidemiczna nam pozwoli, to powrócimy również do szkoleń „na żywo”.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska