Dla radców Strona główna

Konferencja w Senacie „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”-2.06.2017 r.

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Senacie odbyła się konferencja „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki.”

Organizatorem konferencji była Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i  Petycji, oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodowych  Zaufania Publicznego. Warmińsko- Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego, którego inicjatorem była nasza OIRP w Olsztynie oraz  naszą izbę reprezentował radca prawny Cezary Jezierski.

Spotkanie uświadomiło uczestnikom, iż obrona gwarancji organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego i ich członków nie jest obroną partykularnych interesów zawodowych lecz obroną praw naszych klientów, jako beneficjentów idei samorządowości.

W tym kontekście przedstawiciele radców prawnych wskazywali na bariery i ograniczenia jakie ostatnio pojawiają się przy wykonywaniu naszego zawodu.  Zwrócono uwagę na pojawiające się ograniczenia prawa wyboru ekspertów świadczących skomplikowane usługi prawne, na przykładzie zmian ustawy o Prokuratorii Generalnej RP.

Podkreślono problem pomijania trybu konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym.  Wskazano na ostatnią inicjatywę środowisk prawniczych, w tym zakresu na Kongresie Prawników Polskich w Katowicach powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Mówiono o woli współpracy naszego samorządu przy działaniach legislacyjnych mających poszerzyć i usprawnić dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej przy jednoczesnym zwiększeniu w niej udziału radców prawnych.  Była też mowa o poszerzeniu kompetencji radców prawnych oraz poszerzeniu form wykonywania zawodu o spółki z o.o. i zastrzeżeniu wyłącznie dla radców prawnych i adwokatów prawa do nazwy „kancelaria prawna” , wprowadzenia waloryzacji ustawowej stawek minimalnych zastępstwa prawnego.

Szczególnie ważna z punktu widzenia niżej podpisanego, była możliwość wskazana przez środowisko radcowskie mediacji jako sposobu na poszerzenie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości.

Mowa też była o prawach ustawowych zmierzających do objęcia obowiązkiem odbycia mediacji przed skierowaniem sprawy do sądu, w niektórych rodzajach spraw sądowych.

Czy te kierunki, postulaty i propozycje zostaną dostrzeżone? Konferencja  z pewnością nie miała aspiracji udzielenia odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi poznamy za jakiś czas.

Galeria: Konferencja w Senacie

Radca prawny Cezary Jezierski