Strona główna

OIRP w Olsztynie aktywnie uczestniczyła w Obchodach Europejskiego Dnia Prawnika

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie w ramach Obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, który w tym roku przypadał na dzień 25 października 2018 r. oraz Europejskiego Dnia Sprawiedliwości w dniach 22-26 października 2018 r. przeprowadziła w 12 szkołach spotkania z uczniami, w których udział wzięło ok. 360 uczniów.  Hasłem przewodnim, zgodnie z zaleceniem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Brukseli, było „Dlaczego prawnicy są ważni: broniąc obrońców praworządności”.

Radcowie w trakcie zajęć przybliżyli słuchaczom cele przyświecające obchodom Europejskiego Dnia Prawnika oraz Europejskiego Dnia Sprawiedliwości. Podkreślili zasadniczą rolę prawników w podtrzymywaniu praworządności poprzez obronę praw obywateli. Wskazano, że dla prawidłowego wypełniania tej roli niebagatelne znaczenie odgrywa wolność prawników od wszelkich nacisków, dlatego też Rada Europy bada możliwość wprowadzenia europejskiej konwencji o zawodzie prawnika.

Podczas spotkań uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami prawnymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa człowieka oraz aspekty związane z dochodzeniem swoich praw.

Została omówiona specyfika zawodu prawnika, kompetencje poszczególnych zawodów prawniczych oraz droga do ich wykonywania.

Spotkania miały miejsce w szkołach:

 • Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu,
 • Zespole Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu,
 • Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce,
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,
 • Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
 • Zespół Szkół i nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,
 • Zespół Szkól nr 1 w Mławie,
 • Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście,
 • I Liceum Ogólnokształcące im W S Reymonta w Glinojecku,
 • Szkole Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie,
 • Publicznym Gimnazjum w Dzierzgowie,
 • Szkole Podstawowej w Rzęgnowie.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani przedstawianymi zagadnieniami, brali czynny udział w lekcji poprzez zadawanie pytań, pytano m.in. o  możliwości uzyskiwania zdolności do czynności prawnych przed ukończeniem  lat 18-tu, różnicy takich pojęć jak zaliczka i zadatek w rozumieniu art. 394 Kc, systematyki podstawowego aktu prawnego tj. Ustawy (artykuł, ustęp, punkt, litera i tiret).

 

Składam serdeczne podziękowania dla radców prawnych, którzy poświęcili swój czas i poprowadzili zajęcia w szkołach.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska