Działalność zagraniczna Ogłoszenia Strona główna

OIRP Olsztyn w Luksemburgu

W dniach 13-15 października 2016 roku w Luksemburgu odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Przedstawicielami naszej Izby na tym Kongresie byli Michał Korwek (Wicedziekan) oraz Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych). Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu była współpraca pomiędzy prawnikami oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odbyło się szereg warsztatów oraz wykładów dotyczących tej kwestii. Wśród prelegentów znaleźli się sędziowie Trybunału oraz jeden z jego Rzeczników Generalnych – Juliane Kokott. Słowo wstępne na początku konferencji zostało wygłoszone między innymi przez Prezesa Trybunału –Koena Lenaertsa. Jako jeden z zaproszonych prelegentów, wśród tych znakomitych mówców (zaraz po Prezesie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), znalazł się Dariusz Gibasiewicz, który przedstawił ponad czterdziestominutową prezentację na temat swobody świadczenia usług prawniczych przez prawników z jednego państwa członkowskiego w innych państwach członkowskich. Kolega Dariusz Gibasiewicz został także poproszony o przedstawienie swojej opinii na temat oczekiwań prawników europejskich w odniesieniu do działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas Kongresu zastanawiano się m.in. nad możliwością usprawnienia działalności Trybunału, rolą Rzecznika Generalnego w prowadzonych postępowaniach, a także innymi kwestiami, które mogłyby prowadzić do większej funkcjonalności działań Trybunału. Warto przy tym nadmienić, że ta część Kongresu odbywała się w jednej z sal Trybunału, na której prowadzone są zazwyczaj jego posiedzenia. Gospodarze Kongresu zorganizowali także jego uczestnikom wycieczkę po Trybunale, tak aby możliwe było lepsze poznanie jego topografii oraz zadań. W trakcie korzystania z tej możliwości udało nam się spotkać Pana Profesora Marka Safjana – sędziego Trybunału, z którym odbyliśmy bardzo miłą rozmowę.

W dniu 15 października 2016 roku miało miejsce natomiast Zgromadzenie Ogólne FBE, podczas którego m. in. wysłuchano sprawozdań Przewodniczących poszczególnych komisji tematycznych, a także zajęto się innymi bardzo istotnymi kwestiami o charakterze organizacyjnym.

Spotkanie w Luksemburgu było także – podobnie jak w przypadku wszystkich innych Kongresów – doskonała okazją do prezentacji i promocji naszej Izby pośród innych członków FBE. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami. Trzeba także nadmienić, iż członkowie naszej delegacji przeprowadzili rozmowy z Panią Monique Stengel – Przewodniczącą European Association of Lawyers na temat odbycia w naszym regionie Kongresu tego Stowarzyszenia. Nasza propozycja spotkała się z ogromnym uznaniem, bowiem w głowach i sercach członków EAL wciąż świeże jest wspomnienie cudownych chwil, które oni spędzili przed czterema laty na Warmii i Mazurach. Istnieje zatem duża szansa, że nasza Izba zostanie wyróżniona poprzez przyznanie jej możliwości zorganizowania takiego spotkania wspólnoty europejskich prawników.

 

 

Wicedziekan

Michał Korwek

Zdjęcia