Bez kategorii Dla radców Działalność zagraniczna Strona główna

OIRP Olsztyn w Barcelonie

W dniach 17-18 lutego 2017 roku w Barcelonie odbyły się obchody dorocznego Święta Adwokatury Barcelońskiej Jacques Henry de Sant Raimon. Nasza Izba była reprezentowana na tych uroczystościach przez radcę prawnego Michała Korwek (Vice Dziekana) oraz radcę prawnego Dariusza Gibasiewicza (Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych).

Główne uroczystości odbyły się w Pałacu Katalońskim. Podczas nich głos zabrali najbardziej znamienici adwokaci hiszpańscy oraz europejscy. Udekorowano oraz odznaczono także najbardziej zasłużonych prawników barcelońskich za ich wkład pracy w tworzenie historii samorządu oraz w związku z jubileuszami zawodowymi, które właśnie obchodzili. Również część bankietowa tych uroczystości odbyła się w przepięknych salach tego Pałacu.

W sobotę 18 lutego odbyły się z kolei obchody 25-lecia FBE, która to Federacja swoje początki miała właśnie w tym mieście. Uroczystości te rozpoczęło przemówienie Oriola Rusca – Dziekana Izby barcelońskiej oraz Yvesa Oschinskiego – Prezesa FBE. Podczas części merytorycznej spotkania skupiono się na kwestii małoletnich bez opieki i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; dwa warsztaty skoncentrowały się z kolei na ochronie i promocji praw dziecka oraz na prawach dzieci uchodźców.

Potem przystąpiono do podpisania umów partnerskich z adwokatami brukselskimi. Ta uroczystość, a w zasadzie następujący po niej lunch, zakończył święto Jacques Henry de Sant Raimon.

Spotkanie w Barcelonie było także doskonałą okazją do prezentacji i promocji naszej Izby na forum międzynarodowym. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami. Przekazaliśmy informacje o planowanej na początku września 2017r. organizacji konferencji międzynarodowej przez OIRP w Olsztynie. Nie ukrywamy także, że w Izbie barcelońskiej czujemy się już prawie jak w domu (gościliśmy w niej czwarty raz z rzędu), mamy doskonałe relacje z Oriolem Rusca – jej Dziekanem, czego dowodem jest to, że Dziekan pozwala nam siadać w swoim fotelu

Zdjęcia: OIRP w Barcelonie

Radca prawny Michał Korwek

Vice Dziekan

Radca prawny Dariusz Gibasiewicz

Przewodniczący Komisji Zagranicznej