Strona główna

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Służebności na obszarach wiejskich”

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska UAM serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem „Służebności na obszarach wiejskich”, która odbędzie się 15 stycznia 2021 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UAM, ul. Niepodległości 53 w Poznaniu od godz. 10.00. Referaty dotyczyć będą przede wszystkim służebności mieszkania, służebności przesyłu i służebności gruntowej.

Prelegentami w pierwszej części Konferencji będą m.in. Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (UAM, Poznań); Prof. UWM Adam Bieranowski (Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn), Prof. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); Prof. UAM Jakub Pokrzywniak (UAM, Poznań), Prof. UJ Paweł Blajer (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Dr Karol Szadkowski (UAM, Poznań), Adw. Cezary Dzierzbicki (Uniwersytet Warszawski, Warszawa).

Natomiast w ramach panelu doktorantów i studentów (druga część Konferencji) przedstawionych zostanie ponad 10 referatów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja prowadzona będzie w trybie zdalnym. Link do konferencji w platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a25bfa6c90fdd43bb8ee8eca309680bc2%40thread.tacv2/1609777063086?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7d

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.
Organizatorzy