Dla radców Strona główna

Nowy portret w Galerii Dziekanów

Tradycją naszej Izby jest, że każdy Dziekan Rady uwieczniony jest przez artystę malarza na portrecie, aby potomni pamiętali o historii Izby i samorządu,
do którego należą, ale również, aby podkreślić działalność Dziekanów na rzecz samorządu… W siedzibie naszej Izby – sali szkoleniowej przy ul. Kopernika 10 mamy stworzoną w tym celu Galerię Dziekanów.  W dniu 14 marca 2017 r. – przed posiedzeniem Rady – w siedzibie OIRP w Olsztynie  do Galerii dołączył portret Dziekana VIII i IX kadencji Michała Korwek. Uroczystego odsłonięcia dokonałam wspólnie z uwiecznionym na portrecie Dziekanem w obecności członków Rady. Jak mówi artysta malarz – autor obrazu, jeszcze przez rok (!) płótno i nałożona farba będą się wchłaniać i schnąć, przez co barwy i odcienie mogą się nieco zmieniać, co mam nadzieję nie zmieni zbyt drastycznie wizerunku Pana Dziekana. A Dziekan na portrecie – jak żywy… Zgodzili się z tą opinią również członkowie Rady..

Oceńcie Państwo sami…

Nowy portret w Galerii Dziekanów

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska