Strona główna

Newsletter Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, 6-8 lipca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Publikujemy link do Newslettera Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, 6-8 lipca 2022 r.

https://preview.mailerlite.com/g4u2w4j9s9/1988771243276376350/s5g4/

Trwają obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie reprezentują:
Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Wicedziekan Michał Korwek
Wicedziekan Witold Lewandowski
Wicedziekan Mirosław Tetkowski
r.pr. Liliana Chmiel-Nowacka
r.pr. Krzysztof Górecki
r.pr. Marta Alicja Kawula
r.pr. Tomasz Parkasiewicz
r.pr. Aleksander Stusio
apl. radc. Piotr Kożuch