Ogłoszenia Strona główna

Narzędzie dot. wyliczenia zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w czerwcu bieżącego roku zakończyła realizację projektu badawczego pt. „Standaryzacja wysokości zadośćuczynień za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.)”. Jego zasadniczym celem było stworzenie narzędzia informatycznego, które – po wprowadzeniu podstawowych parametrów sprawy o zadośćuczynienie z tego tytułu – dawałoby informację o wysokości zadośćuczynienia zasądzanego w zbliżonych przypadkach przez sądy. Dane potrzebne do wykonania narzędzia pozyskano w trakcie badań aktowych, które objęło ponad 2300 spraw. Cel ten został zrealizowany, a samo narzędzie, jak i więcej informacji o projekcie, jest dostępne na stronie internetowej Krajowej Szkoły https://www.kssip.gov.pl/node/9003.