Strona główna

Nabór wolontariuszy na wyspie Lesbos prowadzony przez Organizację Europejscy Prawnicy na Lesbos

Celem Organizacji ELIL jest zapewnienie bezpłatnej, niezależnej pomocy prawnej dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Grecji. Spośród osób, którym Organizacja pomogła, 69,7% uzyskało azyl, podczas gdy średnia dla Grecji wynosi 32%.

ELIL poszukuje osób w charakterze prawników-wolontariuszy, asystentów prawnych oraz wolontariuszy-tłumaczy ustnych..

PRAWNICY-WOLONTARIUSZE pomagają prawnikom ELIL w świadczeniu pomocy prawnej osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy poprzez przygotowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Prawnicy-wolontariusze mogą być również zaangażowani do sporządzania dodatkowych dokumentów wspierających wnioskodawców, w tym notatek służbowych.
Osoby, które chciałyby zostać prawnikiem-wolontariuszem, powinny spełniać następujące kryteria:
– Być w stanie spędzić minimum trzy tygodnie na osobistym wolontariacie w Grecji;
– Posiadać wykształcenie i/lub doświadczenie w zakresie prawa azylowego i prawa ochrony międzynarodowej;
– Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego.
ELIL pokrywa koszty podróży każdego prawnika-wolontariusza do Aten, na Lesbos lub Samos (do maksymalnej kwoty 400 euro) oraz zapewnia prawnikom-wolontariuszom zakwaterowanie i dzienną dietę w wysokości 10 euro na pokrycie wydatków.
Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunteerform

ASYSTENCI PRAWNI wspierają prawników w sprawach dotyczących przygotowania przesłuchań w pierwszej instancji oraz łączenia rodzin na mocy rozporządzenia Dublin III. Obejmuje to przygotowanie notatek, komunikację i gromadzenie dowodów z wnioskodawcami, rejestrację i działania następcze.
Osoby, które chciałyby zgłosić się do wolontariatu w charakterze asystenta prawnego, powinny spełniać następujące kryteria:
– Być w stanie spędzić minimum trzy miesiące na osobistym wolontariacie w Grecji;
– Posiadać wykształcenie i/lub doświadczenie w zakresie prawa azylowego oraz prawa ochrony międzynarodowej;
– Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego.

Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunteerform

W chwili obecnej ELIL oczekuje na zgłoszenia prawników-wolontariuszy w trybie pracy zdalnej, natomiast dla asystentów prawnych jest możliwość pracy na miejscu od 1 października 2022 lub w innych terminach. Priorytetowo traktowani będą kandydaci, którzy mogą zobowiązać się do dłuższego wolontariatu.
Więcej informacji dla potencjalnych niemieckich referendarzy można znaleźć https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunteer-with-us#:~:text=referendare%2C%20please%20click-,here.,-Please%20follow%20this

WOLONTARIUSZE – TŁUMACZE USTNI wspierają zespoły prawne w każdym aspekcie ich pracy.
Osoby, które chciałyby aplikować na tłumacza ustnego powinny spełniać następujące kryteria:
– Być w stanie spędzić minimum dwa tygodnie na osobistym wolontariacie w Grecji;
– Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego i jednego z pozostałych wymaganych języków, np. arabskiego, dari/farsi lub francuskiego;
Preferowane są wcześniejsze szkolenia i/lub doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych w dziedzinie prawa i/lub doświadczenie w pracy z grupami wymagającymi szczególnej troski.
ELIL pokrywa koszty podróży każdego tłumacza wolontariusza na Lesbos lub Samos (do maksymalnej kwoty 400 euro) oraz zapewnia tłumaczom wolontariuszom zakwaterowanie i dzienną dietę w wysokości 10 euro na pokrycie wydatków.
Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunteerform