Strona główna

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2023

W dniach 16-20.10.2023 r. trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji (MDM). Mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie aktywnie uczestniczą w jego obchodach, które maja na celu propagowanie idei mediacji i popularyzacji tego sposobu rozwiązywania sporów.

Popularyzacja mediacji, jako sposobu rozwiązania sporu przez same strony, bez rozstrzygania o winie, i o tym, kto ma rację, jest szczególnie trudna dla mediatorów, będących radcami prawnymi. Do takiego modelu zakończenia sporu muszą oni przekonać zarówno strony, jak i ich pełnomocników. Warto jednak podkreślić, że dzięki tej pracy coraz częściej profesjonalni pełnomocnicy, w tym radcowie prawni, doceniają korzyści płynące z procesu mediacji.

Nasi mediatorzy biorą udział w dyżurach w Międzynarodowym tygodniu Mediacji, jakie odbywają się w Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Pozwalają one przybliżyć ideę i zasady mediacji stronom postępowania sądowego oraz utrwalić wizerunek radcy prawnego jako profesjonalisty, dbającego o interes swoich klientów.

Znaczący wkład w propagowanie mediacji i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP  w ramach tegorocznego MDM wniósł dr hab. radca prawny, mediator naszego ośrodka Adam Zienkiewicz. Wystąpił dwukrotnie w materiałach telewizyjnych, relacjonujących obchody MDM w Olsztynie.

W materiale dla Telewizji Olsztyn mec. A. Zienkiewicz uczestniczył w znakomitej rozmowie obok SSO Krystiana Szeląga, Zastępcy Koordynatora ds. mediacji w SO w Olsztynie oraz adwokat mediator Anny Zielińskiej-Turek. Podkreślał skuteczność mediacji prowadzonych w naszym Ośrodku Mediacji wskazując, że co druga sprawa kończy się ugoda po 1-2 sesjach mediacyjnych. Aby docenić mediację, wystarczy porównać ten czas do czasu w jakim ta sprawa znajdzie prawomocne zakończenie w sądzie. Nagrana rozmowa z uśmiechniętym, profesjonalnie pewnym i przekonującym mec. A. Zienkiewiczem prowadzona była w siedzibie SO w Olsztynie, na tle  baneru z logiem i nazwą OMG przy OIRP w Olsztynie.

Zachęcam do obejrzenia tego ciekawego i krótkiego materiału z nagrania rozmowy.

                https://www.telewizjaolsztyn.pl/artykul/20863,mediacja-zamiast-sadu

Druga rozmowa dr hab. radcy prawnego Adama Zienkiewicza, mediatora Ośrodka Mediacji przy OIRP w Olsztynie odbyła się w studio TVP 3 Olsztyn, gdzie wraz z SSO Krystianem Szelągiem przedstawiali w przystępnej formule zasady i korzyści płynące z mediacji.

Poniżej link do króciutkiego materiału telewizyjnego.

                https://olsztyn.tvp.pl/73477689/171023

Jako Prezes Ośrodka Mediacji przy IORP w Olsztynie, z okazji MDM serdecznie dziękuję wszystkim mediatorom za całoroczną, ciężka pracę w relacji sąd – strony oraz zaangażowanie w obchody tego święta. Szczególne podziękowania kieruję do radcy prawnego mediatora Adama Zienkiewicza, który niestrudzenie od lat propaguje nie tylko ideę mediacji ale także nasz Ośrodek Mediacji przy OIRP w Olsztynie.

                                                                                                                                        Cezary Jezierski