Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2012

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji  Gdańskie Centrum Mediacji zorganizowało w dniu 25.10.2012r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego konferencję „Mediacja – umiejętność komunikacji i dialogu w konflikcie”. 
Przedstawiciel  naszego Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, dr Adam Zienkiewicz wygłosił na konferencji referat pt. „Potencjał mediacji – czy można osiągnąć sukces w mediacji bez zawarcia porozumienia?”. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.
W konferencji uczestniczyli m.in. sędziowie, studenci prawa, pracownicy naukowi i przedstawiciele ośrodków mediacji. Gościem specjalnym konferencji była dr Christa Pelkan z Instytutu Socjologii Prawa i Kryminologii w Wiedniu.