Ogłoszenia Strona główna

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych” 18.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

 w imieniu Redaktora Naczelnego kwartalnika „Nieruchomości@” mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych” organizowanej przez Radę Naukową i Redakcję kwartalnika Nieruchomości@, którego wydawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Inspirację dla organizatorów konferencji stanowiły kwestie budzące wiele kontrowersji i rozbieżności orzeczniczych, dotyczących ujęcia nieruchomości z punktu widzenia problematyki podatkowej, zarówno w płaszczyźnie podatków majątkowych, jak i podatków bezpośrednich oraz podatków pośrednich w perspektywie krajowej i unijnej z uwzględnieniem problematyki karnej.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyków związanych z różnymi obszarami rynku nieruchomości w zakresie problematyki podatkowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje zgłoszenia znajdziecie Państwo w zakładce Konferencje na stronie kwartalnika.

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/cms/ADVERTISEMENT 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/fwQXcuQ0e9

Krzysztof Piotrowski
Sekretarz
Wydział Analiz Legislacyjnych i Organizacji
Departament Prawa Europejskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości