Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Mediacje-szkolenie podstawowe

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza chętnych radców prawnych OIRP w Olsztynie na szkolenie Mediacje-szkolenie podstawowe, które będzie prowadzone w formie weekendowych zjazdów (w łącznym wymiarze 40 godzin) w niżej wymienionych terminach:

24-25.11.2018 r. (sobota, niedziela)

8-9.12.2018 r. (sobota, niedziela)

4-5.01.2019 r. (piątek, sobota)

Zajęcia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym OIRP przy ul. Warmińskiej 14.

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych OIRP w Olsztynie.

Za udział w szkoleniu będą naliczane punkty szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. uprawniający do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Program szkolenia podstawowego na mediatora

 

Szkolenie poprowadzi Maciej Podraska– absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego.

Odpłatność za szkolenie wynosi 800 zł, pozostałą część pokrywa OIRP w Olsztynie.

Kwotę należy uiścić w terminie do 24 września 2018 r. na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

nr 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres kj@oirp.olsztyn.pl do 24 września 2018 r. karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty do OIRP w Olsztynie.

Liczba miejsc jest ograniczona do 24 – decyduje kolejność zgłoszeń (karta zgłoszeniowa plus dowód opłaty za szkolenie).

OIRP w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia ze względu na zbyt małą ilość zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt własny uczestnika, OIRP zapewnia kawę i herbatę podczas szkolenia.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:

Brak zaległości w uiszczaniu składek członkowskich na rzecz OIRP w Olsztynie.

Karta zgłoszenia na szkolenie podstawowe na mediatora