Dla radców Strona główna

Lista radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych zwróciła się z prośbą o stworzenie listy  radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego celem udostepnienia osobom zatrzymanym

/ podejrzanym, oskarżonym/ już od chwili  ich zatrzymania.

Lista taka funkcjonowałaby na stronie OIRP oraz na stronie www Krajowej Izby Radców Prawnych.

Podjęcie tego zadania jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22.10.2013r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawiania wolności nie została w Polsce implementowana.

Osoby zainteresowane proszoną są o zgłaszanie się w terminie do  26 kwietnia 2018r.  podając imię i nazwisko radcy prawnego/radczyni prawnej, nazwę i adres Kancelarii, nr telefonu komórkowego, adres e-mail.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska