Ogłoszenia Strona główna

Kurs krasomówczy dla prawników- dofinansowanie do 80 %

Informujemy o organizowanym przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji (założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa) kursu krasomówczego dla prawników (64h)  💰DOFINANSOWANIE DO 80% lub💰 pożyczka z umorzeniem do 25%

Jest to wyjątkowa możliwość doszlifowania swoich umiejętności oratorskich oraz poznania sposobów na pokonanie stresu związanego z przemawianiem przed Sądem. Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak do rozpraw przygotowują się najlepsi z najlepszych. Jak wygłaszać przemówienie na rozprawie karnej a jak cywilnej.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

👍PROGRAM
Szczegóły programu https://ewspa.edu.pl/szkole…/kurs-krasomowczy-dla-prawnikow/

MODUŁ I. (2 dni/ 16 h )
Retoryka jako teoretyczna i praktyczna nauka sprawnego mówienia

MODUŁ II (2 dni/16 h)

1. Zarządzanie stresem i emocjami
2. Perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu

MODUŁ III (2 dni/ 16 h)

Sztuka argumentacji

MODUŁ IV (2 dni/ 16 h )

1. Skuteczna komunikacja interpersonalna
2. Psychologia kłamstwa
3. Warsztat z kamerą budujący pewność siebie

TERMIN
4 zjazdy (Sobota 8 h, Niedziela 8 h)

Miejscowość: Warszawa
2-3.03.2019
9- 10.03.2019
16-17.03.2019
23-24.03.2019

Miejscowość : Szczecin
16-17.03.2019
23-24.03.2019
30-31.03.2019
6-7.04.2019

CENA: 2900 zł
-Dofinansowanie do 80% ( nie dotyczy osób wykonujących pracę w województwie mazowieckim i pomorskim)

– Pożyczka z umorzeniem nawet do 25% (brak ograniczeń wiekowych oraz terytorialnych).

INFORMACJE I ZAPISY
https://ewspa.edu.pl/szkole…/kurs-krasomowczy-dla-prawnikow/

MASZ PYTANIA?

tel: +48 575 469 264
tel: +48 505 374 881

Europejskie Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl