Strona główna

Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla radców prawnych

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

   Osoby głuche bardzo często nie mają dostępu do prawników znających język migowy.

   Kursy odbywają się w średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie. 

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a  jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 900,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON. 

Dofinansowanie do kursu w województwie warmińsko-mazurskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 90,00 zł.

    Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a prawnicy mają taki kontakt bardzo często. 

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON. 

    Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 31.01.2022. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości. 

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. 

 

Poniżej znajduje się wniosek o dofinansowanie

                                                                                                                                                                               

Z poważaniem

Piotr Krupa 

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS                                                                                        

wniosek_pit_elementarny_warminsko-mazurskie_wiosenna_2022