Ogłoszenia Strona główna

Kurator dla małoletnich cudzoziemców bez opieki

OIRP w Olsztynie na prośbę Naczelnika Wydziału Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie  ppłk SG Romana Klimaszewskiego  zwraca się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się radców prawnych, którzy wyrażają zgodę na występowanie  w roli kuratora małoletnich cudzoziemców bez opieki w przypadku prowadzenia przez Placówkę Straży Granicznej w Kętrzynie procedury powrotowej.

Straż Graniczna jest zobligowana do realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej w zakresie korzystania z pomocy wykwalifikowanego organu, innego niż organ wydający decyzję małoletniemu bez opieki, w związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się  chętnych radców prawnych wraz ze wskazaniem danych kontaktowych do dnia 30 października 2020 na adres biuro@oirp.olsztyn.pl

Pomoc polega na udziale w postępowaniu administracyjnym w roli kuratora małoletniego jako strony postępowania.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska