Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje:

XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa

Radców Prawnych i Aplikantów

w tenisie

Impreza odbędzie się

w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 r.

na kortach Sopot Tenis Klubu,

81-718 Sopot, ul Ceynowy 5

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 290 zł,

dla radców prawnych – 390 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł

dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

 

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach

Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Karty do pobrania na stronie www.kirp.pl

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 4 sierpnia 2017 r.-  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

 

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 4.08.2017r.

 

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

 50.000  zł – nw.,

100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

„ Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopot Tenis Klubu WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie”.

Krajowa Rada Radców Prawych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01,  bezpośrednio: 319.56.04

e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie  www.kirp.pl

Do pobrania

Karta zgloszenia tenis radca prawny

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca