Dla radców Strona główna

Korespondencja od Kierownika OBSiL KRRP- uzupełnienie wpisu w CEiDG

Szanowni Państwo,

informujemy, że 19 maja br. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera.

Do pobrania: Korespondencja do Dziekanów Rad OIRP 15.05.2018 r.