Dla radców Strona główna

Konsultacje dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych

Uprzejmie informujemy, że w ekstranecie udostępniono pismo Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, kierujące do konsultacji wewnątrz izb projekt ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych, dyskutowany i przyjęty do dalszych prac wewnątrzsamorządowych przez Krajową Radę Radców Prawnych w głosowaniu kierunkowym na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2024r. Prosimy o przekazanie ewentualnych uwag dot. ww. projektu ustawy w terminie do piątku 12 lipca br. – drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres mailowy: obsil@kirp.pl