Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Konkurs na dotacje w ramach RPWM 2014-2020; Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat A i B

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania podmiotów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego będących mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami  w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonującej na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Członkowie Izby , którzy spełniają to kryterium mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50% na :

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować, m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Po przejściu Schematu A, możliwa jest aplikacji do schematu B.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

–   rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury, sprzętu, maszyn

–   nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły.

Termin składania wniosków do:

Schemat A: 29 września 2017 do 10 października 2017 r.

Schemat B: 27 października 2017 do 29 grudnia 2017 r.

W sprawach pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501 329 714 lub maila jacek@frr.olsztyn.pl