Dla radców Strona główna

KONKURS DLA KANCELARII BĘDĄCYCH MIKRO, MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Termin, do którego można składać wnioski

10 sierpnia 2018 r

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Wsparcie w niniejszym poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itd.).

Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

W przypadku kancelarii może to być zakup lub zamówienie na wykonanie oprogramowania do zarządzania kancelarią , w tym tworzenie bazy klientów terminarze spotkań i inny rodzaj elektronicznego obiegu informacji pozwalającej na sprawniejsze prowadzenie firmy.

Do tego jeżeli jest to konieczne urządzenia „peryferyjne” obsługujące ten system. ( komputery serwery , czytniki kodów , etc)

Do kosztów wlicza się przeszkolenie i działania promujące wprowadzony system wśród klientów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu ( w ramach pomocy de minimis)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 1 000 000 zł

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z konsultantami w firmie Askus sp. z o.o. , osobiście w siedzibie firmy w Olsztynie przy ul. Kotańskiego 8/14 lub telefonicznie pod numerami telefonów : 5013 297 14 i 500 124 160 oraz mailowo: jacek@frr.olsztyn.plpawel@frr.olsztyn.pl