Szanowni Państwo,

 

Kapituła konkursu ,,Ambasador Mediacji‘’ organizowanego przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych‘’ dokonała wyboru laureata w pierwszej edycji konkursu za rok 2019.

 

Do konkursu zgłoszono siedmioro kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyniku oceny zgłoszonych kandydatur i przeprowadzonego głosowania tytuł ,,Ambasadora Mediacji‘’ za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Pani Marii Młotkowskiej – Dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Laureatka konkursu jest inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego projektu ,,Warszawa – miasto przyjazne mediacji‘’. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na budowanie przyjaznych relacji Miasta z jego mieszkańcami, poprzez umożliwienie większej aktywności stron w postępowaniu administracyjnym oraz kształtowanie wyników takich postępowań ( decyzji administracyjnych).

 

Realizacja projektu stanowi wartościową inicjatywę w kierunku wykorzystania instytucji mediacji administracyjnej wprowadzonej do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i może stanowić istotny impuls w kierunku rozwoju i upowszechnienia tej formy mediacji oraz aktywizacji urzędników samorządowych w tym obszarze. Rodzi również nadzieję na oczekiwane, pozytywne zmiany modelu relacji obywateli z organami administracji publicznej.

 

W ramach projektu zostanie również przeprowadzona kampania informacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców o mediacji, jako polubownej metodzie rozwiązywania sporów oraz szkolenie dyrektorów i naczelników wydziałów Urzędu Miasta Stołecznego  Warszawy, w toku którego zostanie przeszkolonych 200 osób.

 

We wrześniowo-październikowym numerze “Radcy Prawnego” został opublikowany wywiad z laureatką konkursu.

 

Beata Wolańska

specjalista

Centrum Mediacji

przy Krajowej Radzie Radców Prawnych