Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Koniec cyklu szkoleniowego – propozycja szkoleń e-kirp

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy).

Szkolenia będą realizowane na platformie szkoleniowej www.e-KIRP.pl w godzinach 17.00 – 18.30 oraz 19.00 – 20.30.

Cykl szkoleń rozpocznie się w czwartek 12 stycznia 2023 r.

W każdy czwartek planowane jest udostępnienie dwóch szkoleń, a w przypadku tematów wymagających szerszego omówienia realizowane będzie danego dnia jedno szkolenie w dwóch częściach we wskazanych ramach czasowych.

Aby zapewnić radcom dostęp do różnych form doskonalenia zawodowego Komisja przygotowuje szeroką ofertę szkoleń w formie webinarów i wykładów e-learningowych.

W ramach szkoleń omówiona zostanie ciekawa i aktualna tematyka, przedstawiona przez doświadczonych prelegentów/ekspertów w różnych dziedzinach prawa (sędziowie oraz radcy prawni).

W ofercie szkoleniowej planowanej na styczeń i luty 2023 r. znajdą się m.in.:

  • Praktyczne problemy dotyczące doręczeń w procedurze cywilnej (doręczenia komornicze, doręczenia przedsiębiorcom, doręczenia przez Portal Informacyjny) oraz ustawa o doręczeniach elektronicznych.
  • Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC (omówienie problemów występujących w praktyce oraz orzecznictwa SN).
  • Postępowanie cywilne – postępowanie przed sądem pierwszej instancji – stan obecny i planowane zmiany.
  • Sądowy podział majątku wspólnego – problemy praktyczne.
  • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
  • Praktyczne zagadnienia dochodzenia roszczeń z kar umownych.
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z niewypłacalnością dłużnika.
  • Umowy w zakresie prawa autorskiego.
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (know – how).

Zachęcamy do śledzenia informacji o udostępnianych szkoleniach na stronie www.kirp.pl oraz poprzez zalogowanie się na platformie www.e-KIRP.pl w zakładce Szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w serwisie znajdziesz tutaj https://e-kirp.pl/instrukcje/.

Szkolenia będą rejestrowane i możliwe będzie zapoznanie się z nimi na platformie szkoleniowej e-KIRP.

Obecnie zapraszamy do korzystania z dostępnej na platformie e-KIRP oferty szkoleń e-learningowych, obejmującej przeprowadzone szkolenia online oraz szkolenia dotyczące umiejętności miękkich.

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się 3 letni okres szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, w którym każdy radca ma obowiązek zgromadzenia 40 punktów szkoleniowych.

Ilość zgromadzonych punktów można sprawdzić w extranecie na stronie internetowej Izby. Niewykonanie obowiązku szkoleniowego może stanowić przewinienie dyscyplinarne.