Strona główna

Kongres FBE w Gdańsku

W dniach 5-7 października 2023 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), której członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

W tym roku postanowiono poruszyć podczas Kongresu kilka tematów, które dotyczą kwestii niezwykle aktualnych, co staje się normą podczas spotkań tej organizacji na przestrzeni ostatnich lat. Naczelnymi tematami obrad były: kwestia praworządności w wymiarze europejskim i jej oblicza, odbudowa Ukrainy i proces jej integracji ze strukturami europejskim, w tym także rola prawa i prawników w tym procesie oraz  zagadnienie sztucznej inteligencji i Chata GPT w pracy prawników i ich wpływu na świadczenie usług prawniczych.

W trakcie spotkania dyskutowano o istocie rządów prawa, genezie budowy wspólnoty europejskiej, idei międzynarodowej ochrony jednostek przed niedemokratycznymi działaniami państwa, a także kryzysie rządów prawa obserwowanym w niektórych krajach. Rozmawiano także na temat społecznej odpowiedzialność kancelarii prawnych i tego, w jaki sposób pogodzić obowiązek prawników reprezentowania swoich klientów zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich oczekiwaniami, a także zgodnie z interesem publicznym i dbałością o prawidłowość funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Mówiono także, o roli prawników z państw unijnych, którzy mogą pomóc prawnikom ukraińskim, dzieląc się z Nimi wiedzą na temat stosowania nowoczesnych instrumentów prawnych i dorobku unijnego prawa w kontekście dołączenia w przyszłości Ukrainy do Unii Europejskiej.

W dniu 7 października 2023 roku odbyło się natomiast Forum liderów izb prawniczych, które okazało się doskonałym forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń związanych z aktualną problematyką działalności samorządów prawniczych.

Spotkanie w Gdańsku było także – podobnie jak w przypadku wszystkich innych Kongresów – doskonała okazją do prezentacji i promocji naszej Izby pośród innych członków FBE. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami, co mamy nadzieję, że zaowocuje w nieodległej przyszłości dalszym rozwojem kontaktów międzynarodowych naszej Izby.

Na koniec warto pogratulować OIRP w Gdańsku oraz Pani Dziekan Magdalenie Witkowskiej świetnej organizacji Kongresu i niezwykle istotnego wkładu w aktualną dyskusję na temat bieżących problemów związanych ze stosowaniem prawa w wielu wymiarach.

 

Dariusz Gibasiewicz

Członek Komisji Spraw Zagranicznych i Nowych Technologii