Ogłoszenia Strona główna

Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

19 października 2018 r. w siedzibie Izby Lekarskiej w Olsztynie odbyła się Konferencja Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego nt: „Praktyka działania organów dyscyplinarnych”

Otwarcie konferencji dokonała Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska, jako przewodnicząca Forum oraz Prezes goszczącej w swoich progach Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej lek. dent. Anna Lella, a także Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Szafarzyński, który obejmuje przewodnictwo w Forum od 1 listopada 2018 r.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać wypowiedzi moderatorów poszczególnych  zagadnień, ale również żywo dyskutować na wywołane tematy.

Dyskutowano w trzech panelach:

–  Jak przeciwdziałać przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym? – panel poprowadził r.pr. Krzysztof Górecki – członek Rady OIRP w Olsztynie, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przy wsparciu r.pr. Lucyny Duraj – Góreckiej – Przewodniczącej Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Olsztynie

 – Wykonanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu – aspekty praktyczne – panel moderował dr inż. Jacek Zabielski – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie

Solidarność zawodowa a postępowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy wynikające z prowadzonych postępowań przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – moderatorami byli: przedstawiciele Izby Lekarskiej lek. Mirosława Kozłowska, dr n. med. Małgorzata Muzolf i adw. Henryk Kubczak  oraz Pani Agata Szczepańska z Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i była drugą tego typu otwartą konferencją w historii dwuletniej działalności naszego Forum pod przewodnictwem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, poruszającą niełatwe tematy, wspólne dla wszystkich zawodów zaufania publicznego.

Tak jak wspomniano, przewodnictwo w Forum od 1 listopada 2018 r. na kolejny rok obejmuje Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Szafarzyński. Liczymy na prężną działalność Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska