Dla radców Strona główna

Konferencja pt. Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej – Warszawa 27.11.2017 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych wspólnie z Klubem Poselskim Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polską Izbą Ubezpieczeń organizuje konferencję pt. Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej, która odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. od godz. 10.30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP (Warszawa,ul. Wiejska 4/6/8).

 Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Szkody osobowe w doktrynie i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej:
 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego, który doznał obrażeń ciała w wypadku samochodowym,
 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz najbliższych w razie śmierci poszkodowanego,
 • koszty leczenia i rehabilitacji w świetle uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 maja 2016 r.
  III CZP 63/15

Prelegent: r.pr. dr Józef Zych

 1. Problemy ubezpieczeniowe związane z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC szpitali i lekarzy.

Prelegent: Andrzej Maciążęk

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

 1. Problemy prawne związane z dochodzeniem zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi.
  Rola radcy prawnego.

Prelegent: r.pr. Zbigniew Tur

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 1. Doświadczenia Szpitala Bielańskiego w zakresie określania kosztów leczenia i rehabilitacji.

Prelegent Dorota Gałczyńska-Zych

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

 1. Czym jest rehabilitacja?

Prelegent Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

Fakt współorganizacji konferencji przez KRRP, jak również forma i przedmiot konferencji, stosownie do postanowień Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (Uchwała Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. ze zm.), dają podstawę do przyznania każdemu radcy prawnemu, który zechce w niej uczestniczyć, 5 punktów szkoleniowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jednocześnie informujemy, że jest 11 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Szczegóły do pobrania:

Pismo Konferencja 27.11.2017 r