Strona główna

Konferencja podatkowa UMK Toruń

Ośrodek Studiów Podatkowych UMK w Toruniu zaprasza na kolejną konferencję podatkową: IV Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

(1-2 marca 2019 r.). Referat wprowadzający pt. ZASADA „IN DUBIO PRO TRIBUTARIO” W ORZECZENIACH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH – DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.

Więcej informacji:

www.law.umk.pl/osf/ lub:

www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2019-2/

OSF jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

formularz_zgloszenia

formularz_zgloszenia

Program

sniadania_hotele

zaproszenie-na-konferencje