Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Konferencja „Miejsce i przyszłość w postępowaniu sądowoadministracyjnym”_11.06.2018 r., Warszawa

Szanowni Państwo,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP przypomina radcom prawnym i szefom Ośrodków Mediacji Radców Prawnych o szczególnej konferencji „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. w godzinach od 11.00 – 16.00 w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 6.

Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Program merytoryczny konferencji obejmuje istotę mediacji sądowoadministracyjnej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście zmian ustawodawczych.

Udział przedstawiciela środowiska mediatorów i radców prawnych z Państwa OIRP może przynieść realne korzyści nie tylko w sferze merytorycznej ale też poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami.

Organizatorzy zapewniają aktywny udział środowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, mediatorów administracyjnych – radców prawnych oraz przedstawicieli centralnych organów władzy publicznej i instytucji z sektora finansów publicznych.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji sądowoadministracyjnej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 6 czerwca 2018r. na adres mailowy: centrum.mediacji@kirp.pl.