Dla radców Strona główna

Konferencja- energetyka

Zaprasamy na konferencję prawniczą organizowaną przez ELTEL Networks Energetyka S.A.  (z siedzibą w Gutkowie) w dn. 24 października 2019r. w Iławie pod nazwą:

,,Realizacja inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych – aspekty cywilnoprawne i administracyjnoprawne ‘’.

Do pobrania: Zaproszenie