Dla radców Strona główna

Komunikat w sprawie zmiany składki członkowskiej

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r. podjęła uchwałę nr 109/IX/2016 w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

W wyniku tych zmian składka członkowska wnoszona przez radcę prawnego
z dotychczasowych 78 zł miesięcznie wzrosła do 81 zł, zaś składka radcy prawnego emeryta wykonującego zawód wzrosła z 39 zł miesięcznie do 42 zł. Jednocześnie nastąpiło obniżenie wysokość składki ubezpieczeniowej  z 22 zł do 19 zł.

W rezultacie powyższych zmian wysokość składki miesięcznej od dnia 1 stycznia 2016r. kształtuje się następująco:

– radcowie prawni wykonujący zawód – składka członkowska i ubezpieczeniową w niezmienionej wysokości – 100 zł,

– radcowie prawni zawieszeni na podstawie uchwały rady oraz nie wykonujący zawodu – 81 zł,

– radcowie prawni – emeryci wykonujący zawód składka członkowska i ubezpieczeniowa w niezmienionej wysokości 61 zł,

– radcowie prawni emeryci nie wykonujący zawodu – składka członkowska w niezmienionej wysokości – 8 zł,

– aplikanci radcowscy składka członkowska w niezmienionej wysokości – 20 zł.

Uchwalone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.