Ogłoszenia Strona główna

Komunikat w sprawie bazy danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Krajowa Rada Radców Prawnych wystąpiła z inicjatywą stworzenia bazy danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Celem inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a które zamierzają skorzystać
z możliwości złożenia skargi indywidualnej do Trybunału w Strasburgu.

Więcej szczegółów zawiera pismo Pana Michała Korwek, Vice-Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Do pobrania:

Pismo Vice Prezesa KRRP l. dz. 442_2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku